Miljøfordeler

 

Det er åpenbare miljøfordeler ved å vaske bil hos Alltidrenbil.no

  • Farlig avfall saneres og håndteres etter miljøforskrifter
  • Olje og tungmetaller sorteres på stedet via oljeutskiller 
  • Hjemmevask av bil, eller vask av bil på steder uten utstyr for miljøhåndtering gjør at kjemikalier og tungmetaller skylles rett ned i grunnvannet. 
  • Vi skaper trygge arbeidsplasser i en bransje som er utsatt for problematikk rundt useriøse aktører som ikke tar ansattes helse på alvor, og en av de bransjene som er aller mest utsatt for sosial dumping.

 

Selskapet er en del av det grønne skiftet, og dekker mange av FN’s bærekraftmål
KONTAKT 

Bilvasktelefon 35 10 43 10
[email protected]
Alltidrenbil Norge AS Org.nr. 913 319 605

INFO

Ofte stilte spørsmål
Vaskeprogrammer
Bedriftsavtale
Miljøfordeler
Personvern